Rafał Miłkowski

Główny terapeuta

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika resocjalizacji. Ukończył studia podyplomowe dotyczące Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2006r. pracował z dziećmi i rodzinami jako wychowawca państwowych placówek opiekuńczo-wychowawczych,